Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Programe doctorale și postdoctorale - suport pentru creșterea competitivității cercetării în domeniul Științelor exacte - ID 137750

Autentificare

Am uitat parola
Nu am cont

Adrese utile

Notificare

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Workshop Facultatea de Chimie (16-10-2015)


WORKSHOP
"Grant POSDRU/159/1.5/S/ 137750: raporturi finale de grant"


·  Locația:  Sala de Seminar Chimie Organică, etaj 2, Corp A, Universitatea Alexandru Ioan Cuza” din Iași
·  Data desfășurarii: 16 octombrie 2015, orele 15.
·  Organizator: prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu, ETL domeniul chimie POSDRU/159/1.5/S/ 137750

PROGRAMUL EVENIMENTULUI
·  15:00-15:10 -  Deschiderea: prof. Ionel Mangalagiu,  ETL domeniul chmie
·  15:10-15:25 - Zbancioc Ana-Maria
Titlul prezentării: Sinteza de compuşi noi cu schelet azaheterociclic cu potenţiale aplicaţii practice (în optoelectronică şi medicină) prin metode convenţionale şi sub acţiunea microundelor şi ultrasunetelor”
·  15:25-15:40 - Chibac Andreea-Laura
Titlul prezentării: “Materiale hibride pe bază de polimeri și nanoparticule pentru aplicații în cataliză și optică”
·  15:40-15:55 - Ciobanu Catalina-Ionica
Titlul prezentării: “Peptide chelatate cu potenţial rol neuroprotector: sinteză, caracterizare şi studiul legării ionilor metalici”
·  15:55-16:10 - Zaharia Marius-Mihai
Titlul prezentării: “Poluanţi majori ai mediului de tipul agenţilor de decuplare: mecanisme de toxicitate și decontaminare”
·  16:10-16:25 - Tudorachi Lucia
Titlul prezentării: “Poluanți majori ai mediului: soluții comune în științele vieții, științele sociale și cele tehnice”
·  16:25-16:40 - Laura Ion
Titlul prezentării: “Sinteza şi caracterizarea peptidelor cu implicații fiziologice: modificări oxidative şi structurale”
·  16:40-16:55 - Al-Matarneh Iftime Maria-Cristina
Titlul prezentării: “Chimia heterociclurilor, derivați de fenantroline”
·  16:55-17:10 - Dumitriu Gina-Mirabela
Titlul prezentării: “Sinteza și evaluarea biologică a unor noi compuși heterociclici”
·  17:10-17:25 - Lucescu Liliana
Titlul prezentării: “Heterocicli penta și hexaatomici cu azot. Sinteze și aplicații”

  • 17:25-18:00 - Discuții. Închiderea lucrărilor