Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Programe doctorale și postdoctorale - suport pentru creșterea competitivității cercetării în domeniul Științelor exacte - ID 137750

Autentificare

Am uitat parola
Nu am cont

Adrese utile

Notificare

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Workshop Facultatea de Chimie (08-05-2015)

WORKSHOP

"Grant POSDRU/159/1.5/S/ 137750: realizări la un an de la începerea grantului"

 

 

Temele ce vor fi abordate în cadrul workshop-ului vizează domeniul chimie. Prezentarea va fi realizată de către cercetatorii doctoranzii și postdoctoranzi.

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”, Contract POSDRU/159/1.5/S/ 137750 .

 

Data desfășurarii: 08 mai 2015, orele 15.

Locația:  Sala de seminar chimie organică, etaj 2, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

Organizator: prof. univ. dr.  Ionel Mangalagiu, ETL domeniul chmie POSDRU/159/1.5/S/ 137750PROGRAMUL MANIFESTĂRII

 

15:00-15:10 Deschiderea: prof Ionel Mangalagiu,  ETL domeniul chimie

 

15:10-15:25

 Al-Matarneh Iftime Maria-Cristina

Titlul prezentarii: “Chimia heterociclurilor, derivaȚi de fenantroline”

 

15:25-15:40

Dumitriu Gina-Mirabela

Titlul prezentarii: “Sinteza și evaluarea biologică a unor noi compuși heterociclici”

 

15:40-15:55

Lucescu Liliana

Titlul prezentarii: “Heterocicli penta si hexaatomici cu azot. Sinteze și aplicații”

 

15:55-16:10

Zaharia Marius-Mihai

Titlul prezentarii: “Poluanţi majori ai mediului de tipul agenţilor de decuplare: mecanisme de toxicitate și decontaminare”

 

16:10-16:25

Tudorachi Lucia

Titlul prezentarii: “Poluanți majori ai mediului: soluții comune în științele vieții, științele sociale și cele tehnice”

 

16:25-16:40

Chibac Andreea-Laura

Titlul prezentarii: “Materiale hibride pe baza de polimeri si nanoparticule pentru aplicatii in cataliza si optica”

 

16:40-16:55

Ciobanu Catalina-Ionica

Titlul prezentarii: “Peptide chelatate cu potenţial rol neuroprotector: sinteză, caracterizare şi studiul legării ionilor metalici.”

 

16:55-17:10

Zbancioc Ana-Maria

Titlul prezentarii: “Sinteza de compuşi noi cu schelet azaheterociclic cu potenţiale aplicaţii practice (în optoelectronică şi medicină) prin metode convenţionale şi sub acţiunea microundelor şi ultrasunetelor”

 

17:10-18:00 Discuții / Închiderea lucrîrilor  Raport

Cu privire la situatia indeplinirii sarcinilor de catre cercetatorii DOCTORANZI referitoare la indicatorul esential Lucrari stiintifice in urma analizei activitatii  la un an de la inceperea grantului (rapoarte de activitate si prezentarilor la workshop-ul "Grant POSDRU/159/1.5/S/ 137750: realizari la un an de la inceperea grantului")

 

 

Nume și prenume

Indrumator

Lucrari ISI publicate

Lucrari ISI acceptate spre publicare

Lucrari  BDI publicate

Situatia prezenta indeplinirii sarcinilor

1.

Al-Matarneh Iftime Maria-Cristina

Prof. Mangalagiu

3

1

0

Indeplinit și depășit

2.

Dumitriu Gina-Mirabela

Prof. Bicu

1

0

0

Neîndeplinit

3.

Lucescu Liliana

Prof. Bicu

0

0

0

Neîndeplinit

4.

Tudorachi Lucia

Prof Drochioiu

2

0

0

Îndeplinit

5.

Zaharia Marius-Mihai

Prof Drochioiu

2

1

1

Îndeplinit și depășitConcluzii:

1.    Pe ansamblu, indicatorul Lucrari stiintifice pe domeniul chimie este indeplinit si depasit;

2.    Individual, in cazul a 2 cercetatori doctoranzi, Dumitriu si Lucescu, indicatorii nu sunt indepliniti.

 

Recomandarile expertului de coordonare şi evaluare ştiinţifică:

1.    Cei doi cercetatori doctoranzi, Dumitriu si Lucescu, la care momntan indicatorii nu sunt indepliniti, impreuna cu coordonatorul stiintific prof. Bicu, vor depune eforturi sustinute pentru a indeplini indicatorul Lucrari. Atrag atentia ca neindeplinerea acestui indicator esential atrage dupa sine inapoierea tuturor fondurilor alocate, inclusiv bursele doctorale si fondurile de   materiale si reactivi alocate;

2.    Felicit ceilalti cercetatori doctoranzi care si-au indeplinit deja sarcinile si recomand depasirea numarului de lucrari, dupa posibilitati.

3.    Intrucit alocarea fondurilor pentru cercetare s-a efectuat dupa mai multe criterii, intre care si complexitatea proiectului si realizarile la 6 luni si la 1 an, o realocare a fondurilor pentru cercetare va fi posibila, functie de realizari.

Expert coordonare şi evaluare ştiinţifică domenii – chimie/fizică/matematică/informatică,

Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu

 

ANEXĂ LUCRĂRI

 

Al-Matarneh Iftime Maria-Cristina

Lucrari ISI publicate: 3

1.      Danac, R., Al Matarneh, C.; Shova, S.; Daniloaia, T.; Balan, M.; Mangalagiu I.I. New indolizines with phenanthroline skeleton: synthesis, structure, antimycobacterial and anticancer properties, Bioorgan. Med. Chem., 23, 2318–2327, 2015. 

 

2.      Al Matarneh, C.; Mangalagiu I.I.; Shova, S.; Danac, R. Synthesis, structure, antimycobacterial and anticancer evaluation of new pyrrolo-phenanthroline derivatives, J. Enzym. Inh.  Med. Ch., 30, 1-11, 2015. Publisher: Informa plc (registered office is Mortimer House), ISSN: 1475-6366 (print), 1475-6374 (electronic) http://informahealthcare.com/enz http://dx.doi.org/10.3109/14756366.2015.1039530

 

3.      Al Matarneh, C.; Danac, R., Leonte, L.; Tudorache, F.; Petrila,  I.; Iacomi, F.; Carlescu, A.; Nedelcu, G.; Mangalagiu I.I. Synthesis and electron tansport properties of some new 4,7-phenanthroline derivatives in thin film, Environ. Eng. Manag. J., 14, 415-425, 2015. Print ISSN: 1582-9596 http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/ 

 

Lucrari ISI acceptate: 1

1.         Al Matarneh, C.; Ciobanu, C.I.; Mangalagiu I.I. Danac, R. Design, synthesis and antimycobacterial activity of some new azaheterocycles: 4,7-phenanthroline with p-halogeno-benzoyl skeleton. Part VI, J. Serb. Chem.,  00, 644-, 2015.

 

Dumitriu Gina-Mirabela

Lucrari ISI publicate: 1

1.      Dumitriu, Gina-Mirabela; Ghinet, Alina; Belei, Dalila; Rigo, Benoît;Gautret Philippe; Dubois, Joëlle; Bîcu, Elena Letter in Drug Design & Discovery, 2015, 12, 85-92, doi :10.2174/1570180811666140909010435 .

Lucescu Liliana

Lucrari ISI publicate: 0

Lucrari ISI trimisa spre publicare

Synthesis and biological evaluation of a new class of triazin-triazoles as potential inhibitors of human farnesyltransferase, Liliana Lucescu, Elena Bicu, Dalila Belei, Sergiu Shova, Benoît Rigo, Philippe Gautret, Joelle Dubois, Alina Ghinet, Research on Chemical Intermediates (trimis spre publicare)

 

Tudorachi Lucia

Lucrari ISI publicate: 2

1.       Lucia Tudorachi. Linking Chemistry to Law in Environmental Forensics. Environmental Forensics. 15(3): 213-218. 2014.   DOI: 10.1080/15275922.2014.930938